Šárka Gřundělová: Koučování v GE

Přinášíme Vám rozhovor s Šárkou Gřundělovou, certifikovanou koučkou, lektorkou a manažerkou, ženou, která stála u zavádění koučování v GE Money Bank. Své zkušenosti z firemní praxe sdílela s účastníky konference Koučink v praxi, která proběhla na podzim 2015 v Ostravě. 

Publikováno
V rubrikách články

Kolo rovnováhy v rukou manažera

Kolo rovnováhy je kreativní a alternativní metoda řešení manažerských úkolů. S kolem je třeba dál pracovat, třeba pomocí akčních plánů.

Publikováno
V rubrikách články

Bytí v koučování aneb Co dělá kouče mistrem

co odlišuje dobrého kouče od toho vynikajícího. Oba podporují klienty v dosahování jejich cílů, umí efektivně a přímo komunikovat a mají s klientem vytvořený důvěrný vztah. Ten vynikající navíc umí být s klientem plněji, jako bytost s bytostí, což se daří zejména díky soustředěné pozornosti.

Publikováno
V rubrikách články

Když se nedaří realizovat vize

Význam vize spočívá v tom, že dává odpověď na otázku, jak bude vypadat náš život, organizace, pracovní prostředí v budoucnu. Pro většinu lidí je silným motivačním stimulem, jelikož výsledný stav je lepší než ten, ve kterém se člověk současně nachází.

Publikováno
V rubrikách články

Smysl a management

Pochybovat znamená růst nebo je to spíše předpoklad růstu. Výsledkem pochyb je rozhodnutí a jednání, přestože s nejistým výsledkem. Pochybovat je poctivé a jednat je proto ještě poctivější. O čem jiném je management a práce s lidmi, a vlastně i život samotný?

Publikováno
V rubrikách články

Existenciální filozofie a psychologie v koučování

Existencialismus jako filozofický směr vzniká po první světové válce v Německu. Odpovědi na otázky odkud přicházíme, jaký to má smysl, jak žít a jaká je úloha vědomí konečnosti v životě člověka totiž patří k odvěkým tématům filozofie od nejstarších písemně dochovaných záznamů až do současnosti.

Publikováno
V rubrikách články

Hranice koučinku a psychoterapie

Kde končí koučink a je vhodné pracovat terapeuticky? A jak poznáme, že klient potřebuje jinou formu pomoci než koučink? Co mají koučink a terapie společné? Příspěvek se nad daným tématem zamýšlí a přináší podněty k zamyšlení, jak na tyto otázky nahlížet.

Publikováno
V rubrikách články

Kazuistika: Chci mít energií nabitý život!

Všímavý koučink jako metoda pracující se schopností člověka zaznamenávat, co se v něm odehrává
v přítomném okamžiku, a přistupovat k tomu nehodnotícím způsobem bez toho, aniž by musel ihned reagovat, je vhodným nástrojem pro práci se závislostmi.

Publikováno
V rubrikách články

Kolo uvědomování

Ocení ji zejména ti, kteří mají rádi meditaci řízenou instrukcemi. Zakotvení ve smyslech vede k žití přítomného okamžiku, k uvědomění si toho, co je teď a tady. Uvědomování si pocitů v těle je branou k jemnější intuici a poslouchání signálů, kterými k nám tělo promlouvá, a které tak často opomíjíme.

Publikováno
V rubrikách články

Využití techniky Balance wheel v koučinku

Koučovací technika Balance Wheel (kolo rovnováhy) je pozoruhodná svou jednoduchostí, přehledností a zároveň velkou efektivitou. Je součástí ericksonovského přístupu ke koučinku.

Publikováno
V rubrikách články