Menu

Jsme AIK,

Asociace integrativních koučů, sdružující lidi, kteří chápou koučování jako cestu ke komplexnímu rozvoji kompetencí klienta.

Naplňujeme vizi Lidé lidmi a zpřístupňujeme koučink i tam, kde by byl jinak finančně nedostupný. 

NOVINKY A AKCE

NAŠE HODNOTY

POMOC, PROFESIONALITA, SOUDRŽNOST, ROZVOJ

Řídíme se čtyřmi strategickými oblastmi. Prostřednictvím koučinku hledáme společně takové cesty, které vedou k dosahování cílů a úspěchů, a to s ohledem na jedinečnost klienta, jeho motivaci, schopnosti a touhy.

 

POMOC

Pracujeme na projektech, které propojují studenty a kouče, komerční sféru, kouče a koučovaného. Zpřístupňujeme koučink i tam, kde by byl jinak finančně nedostupný.

PROFESIONALITA

Sdružujeme kouče profesionály, zajištujeme jejich profesní růst a vzájemné propojení – networking. Náš tým se skládá z koučů různých koučovacích směrů a specializací.

SOUDRŽNOST

Mnozí z nás jsou nejen kolegové z asociace,

ale také dobří přátelé. Život v AIK dokumentujeme

krátkými videosestřihy – vzniká tak „emoční banka AIK“.

ROZVOJ

Organizujeme workshopy a vzdělávací odborné

semináře, které jsou určeny také pro veřejnost a vedou

je nejen naši členové, ale i osobnosti působící mimo AIK.

AIK V KOSTCE

10

konferencí Koučink v praxi

60+

členů Asociace

potenciál rozvoje

ČLENOVÉ

Náš tým se skládá z koučů různých koučovacích směrů a specializací, za jejichž kvalitní služby Asociace ručí.

PARTNEŘI