Také skáčete po levé noze proti směru hodinových ručiček?

Při mapování snů, tužeb a přání je dobré umět rozlišovat, které z nich jsou diktovány touhou po uznání a sociálními odměnami jako takovými a které jsou bytostně spjaty s člověkem a spadají do sféry sebeaktualizace a sebepřesažení.

Publikováno
V rubrikách články

Umíte těžit ze svých zkušeností?

Reflektování slouží jako dobrý nástroj pro úklid naší vnitřní domácnosti i pomocník pro uvědomění si, na čem chceme ve svém rozvoji dále pracovat.

Publikováno
V rubrikách články

Integrace v koučování

Integrace různých koučovacích směrů je obohacující prostředek, který pomáhá k větší efektivitě při práci s klientem i rozvoji tvořivosti na straně kouče.

Publikováno
V rubrikách články

Co přináší všímavý koučink

Mindful Coaching je nástrojem, jak se přirozeně a nenásilně vydat cestou změn, od zahlceností úkoly k jasným prioritám, od neproduktivních nudných porad k efektivním, od zmatené komunikace ke srozumitelné a od vnitřního i vnějšího chaosu k vnitřnímu i vnějšímu řádu.

Publikováno
V rubrikách články