Kreativní metody škálování

Metoda škálování může být určitou obdobou zázračné otázky – ve smyslu „Představte si, že jste na 10 – jak to tam vypadá?”. Dále je v ní klíčovým aspektem pohyb dopředu i zpět. Parma (2006) doporučuje škály šité na míru klienta, a to číselné (např. 0-10, 0 % – 100 %) a věcné (začátek – příjemný konec cesty).

Publikováno
V rubrikách články

Zmena rámcov v koučování

Rôzne životné udalosti, ktoré sa nám dejú, teda máme možnosť vkladať do veľkého množstva rámcov. Keď si tento fakt uvedomíme, prináša nám to určitú slobodu, pretože máme možnosť zvoliť si, ako sa postavíme k nejakému problému.

Publikováno
V rubrikách články

Neúspěch jako výzva a příležitost

Souhrnně řečeno, reakce kouče na selhání klienta do značné míry souvisí s jeho identitou v roli kouče. Koučové, kteří lpí spíše na pozici pečovatele budou mít tendenci klienta před neúspěchem chránit, protože nechtějí, aby se cítil špatně. Koučové vnitřně svázaní s úspěchem klienta, který pro ně má hodnotu jejich vlastního úspěchu, budou mít tendenci zavírat oči před klientovým selháním. Jindy bude mít kouč tendenci interpretovat neúspěch klienta jako „odpor“ vůči koučování. Díky této dynamice může kouč snadno sklouznout k tomu, že bude nevědomě klienta před selháním chránit, a tím mu ale zabraňovat v důležitých příležitostech k (po)učení.

Publikováno
V rubrikách články

Dohoda v koučinku

Tento článek má za cíl přiblížit téma tvorby dohody v profesionálním koučinkovém vztahu a poskytnout soubor užitečných informací a doporučení pro koučovací praxi. Doufám, že se těchto cílů podařilo prostřednictvím poskytnutého textu alespoň částečně dosáhnout, a že někteří z kolegů v oblasti koučinku najdou pro některé tipy využití ve své praxi, k čemuž tímto dávám svůj výslovný souhlas.

Publikováno
V rubrikách články

Kazuistika: Pokus o všímavou sebereflexi

Každé sezení mi nakonec připomínalo zenovou meditaci, jejímž smyslem je v jakékoli situaci udržovat mysl bdělou a soustředěnou jako kočka číhající ke skoku a aby to bylo možné, musela jsem se pokoušet odložit své názory, představy a tužby.

Publikováno
V rubrikách články

Martin Hlisnikovský: Koučování mezi jeřáby

HR Business partner a interní kouč Bc. Martin Hlisnikovský, MBA ze společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o., která se zabývá výrobou těžkých ocelových konstrukcí a také např. jeřábů, se s námi podělil o zkušenosti se zaváděním koučovací kultury v jejich výrobní společnosti.

Publikováno
V rubrikách články

Zpráva o využívání koučování v MŠ v ČR

Lze říci, že většina respondentů výzkumného vzorku, kteří aplikující prvky koučování do řízení školy, vnímají tuto techniku pro školy jako přínosnou. Konkrétně se osvědčilo vedoucím pracovníkům aplikovat prvky koučinku při řízení mateřské školy v 96 %. Z výzkumného šetření na vzorku škol v našich moravských krajích vyplývají zjištění, která korelují se zkušenostmi v zahraničí.

Publikováno
V rubrikách články

Osobní i firemní hodnoty slouží jako kompas

Mnozí lidé se řítí svým životem bez toho, aniž by věděli, kam vlastně směřují. Neznají své cíle, nikdy nepřemýšleli nad tím, co je motivuje při jejich rozhodování. Pojmenování hodnot u jednotlivce, týmu či celé firmy, je zásadní pro definování toho, kým jsme.

Publikováno
V rubrikách články

Ukázka integrativního koučinku

Výcvik v integrativním koučování mi v průběhu setkávání s Martou umožňoval neomezovat se na jediný způsob koučování, ale mohla jsem volit metody, techniky a postupy z několika koučovacích směrů podle klientčiných potřeb. Každé setkání tak bylo jedinečné.

Publikováno
V rubrikách články

Koučování s Rory´s Story Cubes

Jednou z cest jak u klientů rozvinout zdravé dušení návyky může být použití celosvětově známé dětské stolní hry „Rory’s Story Cubes“, založené na 9 kostkách, z nichž každá obsahuje 6 unikátních obrázků (symbolů).

Publikováno
V rubrikách články