Menu

ZMENA RAMCOV V KOUČOVÁNÍ

Prerámcovanie, prerámovanie alebo zmena rámcov tvorí jednu zo základných metód v koučovaní. V tom najjednoduchšom ponímaní ide o zmenu jazyka. Máme prirodzenú tendenciu prisudzovať všetkému nejaký názov, ktorý v sebe často nesie určité hodnotenie. Keďže by kouč mal byť predovšetkým odborníkom na komunikáciu, prvé čo môže urobiť, je pomenovať určitú vec iným slovom. Každý pojem s negatívnou konotáciou sa dá pozmeniť, čo môže mať za následok zmenu perspektívy u klienta. Napríklad hyperaktívne dieťa sa iba prostou zmenou jazyka môže zmeniť na čulé alebo majúce radosť z pohybu. Takýmto spôsobom tiež dokážeme meniť náhľad klienta na
samého seba. Veľa ľudí vyhľadajúcich kouča má problém uvedomiť si svoje silné stránky a ich prehnaná sebakritika spôsobuje, že nevidia svoj skrytý potenciál. Každá vlastnosť sa totiž dá vidieť ako pozitívum i negatívum.

Zmena rámcov v koučování

Mgr. Monika Cyprichová

Zmena rámcov v koučování

Mgr. Monika Cyprichová

Prerámcovanie, prerámovanie alebo zmena rámcov tvorí jednu zo základných metód v koučovaní. V tom najjednoduchšom ponímaní ide o zmenu jazyka. Máme prirodzenú tendenciu prisudzovať všetkému nejaký názov, ktorý v sebe často nesie určité hodnotenie. Keďže by kouč mal byť predovšetkým odborníkom na komunikáciu, prvé čo môže urobiť, je pomenovať určitú vec iným slovom. Každý pojem s negatívnou konotáciou sa dá pozmeniť, čo môže mať za následok zmenu perspektívy u klienta. Napríklad hyperaktívne dieťa sa iba prostou zmenou jazyka môže zmeniť na čulé alebo majúce radosť z pohybu. Takýmto spôsobom tiež dokážeme meniť náhľad klienta na
samého seba. Veľa ľudí vyhľadajúcich kouča má problém uvedomiť si svoje silné stránky a ich prehnaná sebakritika spôsobuje, že nevidia svoj skrytý potenciál. Každá vlastnosť sa totiž dá vidieť ako pozitívum i negatívum.

RÁMCE AKO SÚBORY PREDPOKLADOV

V širšom ponímaní sú rámce akési súbory predpokladov, ktoré nám pomáhajú vyhodnocovať, čo sa okolo nás deje. Udalosti samé o sebe nám môžu pripadať nezrozumiteľné. Až vo chvíli, keď im prisúdime určitý význam, sa v nich začíname orientovať a voliť si stratégiu ďalšieho postupu. Dobrou správou je, že rovnako aj tu môže byť náš vplyv obrovský. My sami máme moc vybrať si referenčný rámec, v ktorom budeme vnímať to, čo sa deje, a zároveň je iba na nás, aké významy tomu celému prisúdime. Napríklad prepustenie z práce môžeme vnímať ako stratu príjmu, ale aj ako príležitosť k zmene. Jedna z kľúčových úloh kouča je zmena referenčného rámca klienta, najčastejšie ide o výstup z problémového a následný vstup do výsledkového rámca. To nám umožní rozhodnúť sa, ako chceme, aby pre nás vzniknutá situácia dopadla, odhaliť skryté možnosti a v tomto zmysle aj konať. V praxi to funguje tak, že nielen naše emócie a rozum určujú, aký rámec priradíme tej ktorej situácií, ale aj vložením reality do odlišného rámca sa mení naše subjektívne hodnotenie a posudzovanie. Odrazí sa to na našom vnútornom prežívaní, myslení a následnom konaní, pričom môže dôjsť až k zmene postoja. Takýmto spôsobom často ovplyvňujeme aj to, ako nás vnímajú a ako ku nám pristupujú iní ľudia.

Ak sa naučíme pracovať s rámcami a oddeľovať vonkajšie faktory od toho, čo sa deje v nás, máme väčšiu šancu, že všetko dokážeme vyriešiť vždy k našej spokojnosti.

Zmena rámcov v koučování

Rôzne životné udalosti, ktoré sa nám dejú, teda máme možnosť vkladať do veľkého množstva rámcov. Keď si tento fakt uvedomíme, prináša nám to určitú slobodu, pretože máme možnosť zvoliť si, ako sa postavíme k nejakému problému. V tomto kontexte je tiež veľmi dôležité naučiť sa rozlišovať medzi vonkajšími udalosťami a našou následnou emocionálnou reakciou. Ak sa naučíme pracovať s rámcami a oddeľovať vonkajšie faktory od toho, čo sa deje v nás, máme väčšiu šancu, že všetko dokážeme vyriešiť vždy k našej spokojnosti.

Zpřístupňujeme koučink i tam, kde by byl jinak finančně nedostupný.