Menu

PROJEKTY

Pracujeme na projektech, které propojují studenty a kouče, komerční sféru, kouče a koučovaného.

Zpřístupňujeme koučink i tam, kde by byl jinak finančně nedostupný.

PARTNERSTVÍM K ROZVOJI

Projekt propojuje prostřednictvím koučovacího procesu komerční sféru (patron) a neziskovou organizaci (koučovaný). Průběh projektu je zdokumentován, vzniká video, které je v premiéře prezentováno na konferenci Koučink v praxi.

Projekty

KOUČINK STUDENTŮ

Na začátku roku 2021 se zrodil prima nápad propojit studenty se zájmem o osobní rozvoj a integrativní kouče AIK.
Sen, nápad a vize přerostly v reálnou spolupráci.

koucink-studentu

Přečtěte si, co je u nás nového a co pro vás chystáme.