Co děláme

Pravidelně se scházíme každý měsíc.

Na těchto setkáních v první části diskutujeme o činnosti a plánech AIK. Druhá část je věnována workshopům, které vedou naši členové.

Na těchto setkáních tedy sdílíme své zkušenosti, vzájemně se rozvíjíme a inspirujeme, podílíme se na činnosti AIK.

Organizujeme vzdělávací otevřené workshopy, které jsou určeny také veřejnosti. Tyto workshopy vedou osobnosti působící mimo AIK.

Máme tedy příležitost setkávat se se zajímavými odborníky a dále růst.

Organizujeme každý rok konferenci Koučink v praxi, v roce 2020 již 8. ročník.

Jednou za rok vyrážíme na dvoudenní výjezdní zasedání.

Všichni členové se známe, rádi se vidíme a prožíváme společně inspirativní chvíle.

 

setkání AIK