Menu

ČLENSTVÍ

Rádi v naší asociaci přivítáme nové členy-kouče. Všichni členové se známe, rádi se vidíme a prožíváme společně inspirativní chvíle.

JAK SE STÁT ČLENEM AIK

Každý zájemce je pozván na setkání AIK jako host, aby na vlastní kůži zažil vše, co se při pravidelných setkáních děje, a seznámil se s jednotlivými členy AIKu.

Pro vstup a řádné členství v Asociaci potřebujete:

mít ukončený certifikovaný výcvik v min. rozsahu 60 hod.,
jehož součástí byly nahrávky práce s klientem a/nebo obhajoba kazuistiky

prokázat 30 odkoučovaných hodin s klienty

absolvovat přijímací rozhovor s vedením AIK

projít procesem přivítání nového člena AIK
2 měsíce po vstupu do AIK

vést vlastní interní workshop pro ostatní členy
(do 1 roku od vstupu do AIK)

mít zaplacený AIK roční členský poplatek

AIK klade velký důraz na 2 měsíční adaptační proces. Garanti doprovázejí nováčka obdobím, kdy potřebuje informace, seznamuje se s děním v AIK a jeho kulturou tak, aby se co nejdříve cítil komfortně. Podporují jej v tom, aby se nováček mohl co nejdříve podílet na plnění strategie, aby přinášel nápady, uplatnil svůj potenciál a profiloval se ve své roli.

Podmínkou členství je, mimo uvedená kritéria, zaplacení členského příspěvku ve výši 2500 Kč/2000 Kč.

Co získáváte členstvím v AIK:

Náš tým se skládá z koučů různých koučovacích směrů a specializací, za jejichž kvalitní služby Asociace ručí.

stáváte se členem stabilní profesní organizace koučů a příznivců koučinku
můžete navazovat kontakty a sdílet zkušenosti na pravidelných setkáních členů
můžete se zapojit do projektů a aktivit pod záštitou AIK
můžete zdarma zveřejnit svůj profil na webu asociacekoucu.com

Jsme koučové, kteří cíleně a tvořivě využívají zásady integrativního přístupu v koučování.