Menu

PARTNERSTVÍM K ROZVOJI

Výjimečný projekt propojující komerční sféru, kouče a hlavně koučovaného, který by si koučování běžně dovolit nemohl.

O PROJEKTU

Projekt propojuje prostřednictvím koučovacího procesu komerční sféru a neziskovou organizaci. Průběh projektu je zdokumentován, vzniká video, které je v premiéře prezentováno na konferenci Koučink v praxi.

KOUČOVANÝ

člověk zejména z neziskové organizace

PATRON

firma, která celý projekt finančně zajišťuje

KOUČ

člen Asociace integrativních koučů

PŘÍNOSY

PRO KOUČOVANÉHO

rozvoj jeho potenciálu, řešení nejrůznějších situací díky koučování
rozvoj člověka z neziskové organizace přináší rozvoj této organizace
koučovaný může využít video pro marketingové a PR aktivity své organizace

PŘÍNOSY

PRO PATRONA

společenský odpovědný sponzoring s nákladovou efektivitou
pomoc konkrétnímu člověku z konkrétní neziskové organizace
patron získává video, které může použít pro své marketingové a PR aktivity

ÚLOHA

KOUČE

realizovat 4 - 6 setkání s koučovaným v průběhu 3 měsíců
provést koučovaného procesem, který mu napomůže řešit nejrůznější náročné situace
koučování probíhá bez nároku na odměnu pro kouče

HLEDÁME PATRONY

BRONZOVÝ

Podpora projektu ve výši 9 000 Kč

4 - 6 setkání kouče s koučovaným a podpora koučovaného v průběhu cca 3 měsíců
video se stopáží cca 3 minuty, mapuje celý koučovací proces
část videa je věnována prezentaci Patrona a neziskové organizace
patron je prezentován na všech materiálech projektu, webu a FB AIKu
video je v premiéře uvedeno na podzimní konferenci Koučink v praxi
video je umístěno na webu AIK a je plně k dispozici Patronovi i Koučovanému

STŘÍBRNÝ

Podpora projektu ve výši 12 000 Kč

vše jako bronzový patron
volný vstup na podzimní konferenci Koučink v praxi pro 1 člověka s možností osobní prezentace
umístěna loga společnosti na konferenci
rozhovor s moderátorem konference

ZLATÝ

Podpora projektu ve výši 20 000 Kč

vše jako stříbrný patron
vstup pro 2 osoby na konferenci Koučink v praxi
navíc využití všech možností jako stříbrný
sponzor konference - tj. logo na všech materiálech ke konferenci včetně webu a FB, logo v místě konference, možnost vystavení prezentačních materiálů na konferenci, atd.
ostatní dle dohody, představ a možností

VIDEOZÁZNAMY

Průběh projektu je zdokumentován, vzniká video, které je v premiéře prezentováno na konferenci Koučink v praxi.

Jsme koučové, kteří cíleně a tvořivě využívají zásady integrativního přístupu v koučování.