Menu

KOUČINK STUDENTŮ

Projekt propojuje studenty se zájmem o osobní rozvoj a integrativní kouče AIK.

O PROJEKTU

Cílem projektu je koučinkem podpořit učení se a rozvoj studentů, aby se mohli dobře rozhodnout, jakou si zvolí cestu pro budování své ekonomické samostatnosti, naplnění osobního potenciálu a pracovní spokojenosti.

koucink-studentu

PROBÍRANÁ TÉMATA

podnikavost a aktivní životní přístup
silné stránky
osobní potenciál
sny a vize v oblasti práce a kariéry
volba povolání a volba kam jít po střední škole

JAK TO PROBÍHÁ

student vyplní formulář vstupního dotazníku
možnost 1-3 sezení s koučem ZDARMA
student získá kontakt na našeho kouče
spolupráce probíhá formou osobního či on-line setkání
student si domlouvá termíny a změny sám
po ukončení koučování student vyplní formulář zpětné vazby

Díky koučování mám větší trpělivost při učení. Dokázala jsem si rozvrhnout lépe čas.

Koučování mi pomohlo utřídit si myšlenky ohledně svého budoucího kariérního směřování.

Lépe jsem poznala své silné a slabé stránky, donutilo mě to se nad nimi zamyslet, zjistila jsem svůj osobnostní typ.

Jsme koučové, kteří cíleně a tvořivě využívají zásady integrativního přístupu v koučování.