Novinky

Výjezdní setkání AIK 2018Výjezdní setkání AIK se uskutečnilo 2. – 3. 3. 2018 v krásném prostředí v hotelu Excelsior v Horní Lomné. Během prvního dne jsme se ohlédli za uplynulým rokem 2017 a díky Ivetě Štvartákové a její skvěle připravené prezentaci jsme mohli zhodnotit všechny proběhlé akce.

Poté nás Petra Klapuchová provedla statistikou narození členů AIK, z níž vyšlo, že nejvíce členů je narozeno v srpnu, prosinci a květnu – tudíž jasně vedou znamení Střelec, Býk a Lev. Hlavním živlem, který pohání AIK, je oheň. V čínských znameních vede tygr.

Dáša Urbancová se ujala facilitačního procesu zhodnocení předešlého roku a vznikla nová témata k diskuzi, jak naložit s letošním rokem 2018. Večer všechny čekal wellness, pohoda, rozpravy a skvělá atmosféra.

Sobotní dopoledne proběhlo v duchu skupinových diskuzí, které řešily plánování, vize a akce pro rok 2018. Padly i první tipy na letošní konferenci Koučink v praxi, proběhla porada konferenčního týmu a byly rozděleny role a úkoly. V odpoledních hodinách jsme se rozjeli nabití energií do svých domovů.

 

Kateřina Lučan