Novinky

Pozorování jako nástroj kouče – Lenka HartmanováPozorování jako nástroj kouče – to bylo téma úvodní diskuze k workshopu. Pozorujeme energii klienta, kdy září a kdy uhasíná, pozorujeme sebe – jaké techniky volíme a proč, zda jsou klientovi k užitku. Pozorujeme čas, flow, řeč těla….

Lenka nám dala příležitost si uvědomit naši schopnost popisné zpětné vazby při cvičení s obrazy ve stylu imprese.
„Některé rovnoběžky nejsou tak úplně rovnoběžky.“ Takový byl výrok Petry Klapuchové, který nás rozesmál. Všichni jsme si uvědomili, jak silně jsou ještě stále v naší řeči zakořeněná hodnotící prohlášení. Popisný jazyk jsme trénovali i při druhém cvičení, kde bylo cílem popsat emoce druhého člověka. Na závěr jsme se shodly, že popisná zpětná vazba je velmi užitečný nástroj kouče, že vnímavost a všímavost jsou základním předpokladem této dovednosti a že máme velkou chuť a motivaci zaměřit se na tuto dovednost při nejbližší příležitosti.

Děkujeme Lence za užitečné téma, které nám velmi krásně zprostředkovala a možná o prázdninách můžeme wsh pro zájemce zopakovat.

Iveta Štvartáková