Novinky

Ochutnávka NLP aneb workshop Kristiny Klimszové



12. června jsme si v hojném počtu 21 účastníků „ochutnali“ na výjimečném worskhopu Kristiny Klimszové něco z technik NLP. A jak nám to chutnalo? Posuďte sami – toto k workshopu řekla Dagmar Urbancová: „Úhel pohledu, to je to, oč tu běží. Dívat se na konflikt očima klienta … jeho „miláčka“ … očima režiséra v kině … nebo pilota v meta pozici vysoko nad konflikty všeho světa. Úžasný workshop s vlastním tréninkem metody Perspektivního vnímání. Vlastní vžívání se do rolí, do pozic je stejně důležité jako otřepání se a svlečení z kůže (separátor). Kdo stále ještě nechápe, o čem mluvím, pak příště na viděnou, slyšenou a cítěnou na dalším AIK workshopu.“ Petra Klapuchová dodává: „Workshop Kristiny zprostředkoval nový pohled na techniku, která nám může pomoci ve vztahových situacích, ať už doma či na pracovišti. Její nácvik a zvládnutí nám může urychlit a zefektivnit komunikační situace a s větším klidem dosáhnout zamýšleného výsledku. Oceňuji zejména možnost si techniku vyzkoušet a grafické a estetické ztvárnění celého NLP.“

Ze zpětných vazeb účastníků vyplývá, že téma NLP i vybraná technika Pozice vnímání byly šťastnou volbou. Celý úspěch akce byl nerozlučně spojen s výjimečnou osobností charismatické lektorky Kristiny. Její „puzzle“ okouzlilo mnohé z přítomných, proto se s vámi chceme podělit o ně, stejně jako o pár dalších obrázků z úspěšné akce.

S Kristinou se těšíme naviděnou na dalších akcích AIK nebo na jejích akcích vlastních – více můžete nalézt na www.nlptraining.cz.

Petra Svobodníková