Novinky

Mezinárodní týden koučování 2018International Coaching Week 2018 (ICW 2018) 9. -18. 5. 2018

Mezinárodní týden koučování se v letošním roce opět rozjíždí!

Jedná se o týden věnovaný profesionálnímu koučování, který je každoročně vyhlašován
Mezinárodní federací koučů (ICF). Letos připadá na týden od 9. do 18. 5. 2018. V tomto týdnu
poskytují koučové, kteří se k akci připojili, koučovací ochutnávky, setkání a workshopy bez
nároku na honorář každému, kdo má zájem se s profesionálním koučováním seznámit.
V letošním roce bude ICW zahrnovat více než 30 akcí pořádaných v 10 regionech České
republiky. K akci se připojilo 20 profesionálních koučů. Část těchto akcí je pouze pro partnery
ICW, část je otevřena široké veřejnosti.
Partnery Mezinárodního týdne koučování jsou společnosti, které podporují koučovací kulturu.
Hlavním partnerem se letos stala společnost VZP, která v této době pořádá otevřenou
odbornou konferenci na téma Koučování a korporace. Hlavním mediálním partnerem ICW
2018 se stala TV NOVA. V rámci partnerské spolupráce nabídli koučové pro bono hodiny
Snídani s Novou, která tento dar využije na podporu rodin, které se ocitly v náročné životní
situaci.

Akce je pořádána „Pod záštitou Hospodářské komory České republiky“

International Coach Federation (ICF) = Mezinárodní federace koučů, založená v roce 1995, je
největší světová organizace sdružující profesionální kouče ze 128 zemí celého světa.
ICF se zaměřuje na rozvoj profese kouče. Definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje
nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných
profesionálních koučů. ICF podporuje kontinuální vzdělávání koučů a akredituje školy a
vzdělávací programy podle přijatých standardů pro zaručení profesionality koučování.
V České republice působí Mezinárodní federace koučů od roku 2005. V současné době se
Česká pobočka Mezinárodní federace koučů, ICF ČR, zaměřuje zejména na podporu
profesionálního koučinku, rozvoj vzdělávání v tomto oboru a pořádání akcí, kde je možné
získat praktickou zkušenost a zážitek z práce s profesionálním koučem.

Více informací najdete zde: http://icw2018.coachfederation.cz/
Rozhovor k Mezinárodnímu týdnu koučování 2018 můžete sledovat na TV NOVA ve Snídani s Novou v
pátek 27. 4. 2018 po 8. hodině.

 

Partneři ICW: