Etický kodex

Naši členové se podílejí na tvorbě Etického kodexu AIK, který bude do budoucna plně v souladu s vizí a hodnotami naší asociace.

Asociace integrativních koučů chápe koučování jako „cestu ke komplexnímu rozvoji kompetencí klienta prostřednictvím společného hledání možností a cest k řešení, dosahování cílů a úspěchu s ohledem na jedinečnost klienta, jeho motivace, schopnosti a touhy“. Naši členové působí v mnoha oblastech – ve školství a vzdělávání, v byznyse, v sociálních službách, v práci s mladými delikventy, v akademické sféře, v nadnárodních společnostech. Díky tomuto širokému záběru můžeme říci, že se nám daří naplňovat naši vizi Lidé lidmi, kdy zpřístupňujeme koučink i tam, kde by byl jinak finančně nedostupný.
V březnu 2017 vytvořili členové AIK na dvoudenním setkání vlastní Etický kodex.
Našim záměrem bylo, aby Etický kodex AIk byl transparentní a vystihoval filozofii a etiku přístupu kouče ke klientovi.

Etický kodex AIK ke stažení