Novinky

Jaké byly březnové koučovací impulsy se Sylvií Navarovou a kartami CETERAS? Čtěte zdeBřeznové (AI)Koučovací impulsy nesly název BOOSTER koučinku – karty CETERAS. 

Workshopem nás provedla Sylvie Navarová a zabývali jsme se tématem, jak využívat v karty v koučování v případě, že už nevíme kudy dále, došly nám otázky, když chceme pomoci klientovi pustit na špacír fantazii do preferované budoucnosti, podpořit jeho sebeuvědomění či definovat cíle jinak.

20210311_booster-koucinku-karty-ceteras