Novinky

Trénink koučů – Hledání dobrého tvaru s Ladislavem Dvořákem 

Seznámení s principy Gestalt přístupu v koučování pro kouče, kteří absolvovali jiný koučovací výcvik, a jejich praktické využití. Trénink bude trvat 3 x 2 dny a bude vedený seniorním akreditovaným koučem ČAKO a EMCC Ladislavem Dvořákem.

Cena za celý kurz 3×2 dny – 28.000 Kč

PŘIHLÁSIT se můžete u Petry Svobodníkové: petra.svobodnik@icloud.com, tel. 607 041 321
nebo osobně u Ladislava Dvořáka: Ladislavdv@gmail.com

Vaše přihláška bude platná po zaplacení nevratné zálohy 10 000 Kč na účet AIK – 2000337809/2010, v.s. 1213

Upozornění: Tento trénink není určen začátečníkům, není koučovacím výcvikem. Může však přispět k radikálnímu rozšíření vašich koučovacích dovedností a jeho absolvování vám následně umožňuje absolvovat i další Gestalt Essence výcviky – Creative Gestalt – cestu ke koučovacímu mistrovství a Transforming Gestalt