Novinky

Hledání dobrého tvaru – Gestalt přístup v koučováníAIK přináší
Hledání dobrého tvaru – Gestalt přístup v koučování
s RNDr. Ladislavem Dvořákem, CSc.

Seznámení s principy Gestalt přístupu v koučování pro kouče, kteří absolvovali jiný koučovací výcvik, a jejich praktické využití.
Trénink bude trvat 3 x 2 dny a bude vedený seniorním akreditovaným koučem ČAKO a EMCC Ladislavem Dvořákem.

Budeme se věnovat následujícím tématům:
• seznámení se základními pojmy Gestalt přístupu a jejich využití při práci s klientem
• základní struktura Gestalt přístupu v koučování – Gestalt cyklus
• metapozice a sledování koučovací situace z ní
• práce s kontaktem a kontraktem
• paradoxní teorie změny
• Gestalt kouč jako „aktivní nástroj“
• experimenty
• ochutnávka práce s kontaktními mechanismy

V rámci posledního setkání se budeme věnovat integraci zkušeností, vyzkoušíme si Gestaltovou supervizi a možná ještě něco navíc.

Cena: 24.000 Kč při přihlášení se do 3.3.2020,
28 000 Kč při pozdějším přihlášení

Přihlásit se můžete u Petry Svobodníkové – petra.svobodnik@icloud.com, tel.: 607041321
nebo osobně u Ladislava Dvořáka – ladislavdv@gmail.com

Vaše přihláška bude platná po zaplacení nevratné zálohy 10 000 Kč na účet AIK – 2000337809/2010, v.s. 1213

Upozornění: Tento trénink není určen začátečníkům, není koučovacím výcvikem. Může však přispět k radikálnímu rozšíření vašich koučovacích dovedností a jeho absolvování vám následně možňuje absolvovat i další Gestalt Essence výcviky – Creative Gestalt – cestu ke koučovacímu mistrovství a Transforming Gestalt – podpora klienta při hluboké transformační práci.