Profily členů

Seznam koučů obsahuje kouče různých koučovacích směrů a specializací, za jejichž kvalitní služby Asociace ručí. Prošli náročným přijímacím procesem. (Řazení jednotlivých členů: vedení asociace, poté abecedně.)

Mgr. Iveta Štvartáková

Mgr. Iveta Štvartáková

Ředitelka AIK

stvartakova@newdimension.cz

Je certifikovaným koučem pro lidi, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí odhalit svůj potenciál a nasměrovat jeho využití k plnění svých cílů. Využívá prvků výkonového, systemického, solution a všímavého koučinku. Zaměřuje se na prožitkové formy vzdělávání dospělých, assessment centra, trénink interních lektorů, koučů a mentorů.

Využívá principy práce s kapacitou mozku dle Neuro lingvistického programování.

Pomáhá svým klientům dívat se na sebe a svět očima nové dimenze.

Specializace

 • neuro-lingvistické programování
 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink   individuální i skupinový
 • prožitková assessment a development centra

Moto

„Snaž se vyjádřit svou individuální kreativitu, buď správcem své energie, pozoruj, aniž bys soudil.“
učení australských domorodců

Mgr. Radka Šušková

Mgr. Radka Šušková

Členka rady AIK, vedoucí konferenčního týmu

newdimension.cz

Pracuje jako kouč od roku 2004. Má za sebou 22 let manažerské praxe, ve které využívá koučovací techniky a vede lidi rozvojem jejich vlastního potenciálu. Pracuje koučovacím způsobem s manažerskými týmy, a to v češtině i angličtině. Absolvovala výcvik International Integrative Coach – modul Odborná angličtina pro kouče a Mindful Coaching. Je spolumajitelkou společnosti New Dimension, s.r.o., zaměřující se na rozvoj lidí a manažerské poradenství ve firmách a institucích. Ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje vede sekci vzdělávání, která propojuje aktivity firem a podnikatelů se školami a veřejnou správou.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink kooperujících týmů
 • koučovací techniky v manažerské praxi
 • life-work balance koučink
 • kariérový koučink

Motto

„Svět ustoupí každému, kdo ví, kam jde.“

Mgr. Darina Daňková

Mgr. Darina Daňková

Členka rady AIK, členka konferenčního týmu

darina.dankova@email.cz

Ředitelka organizace působící v oblasti kultury a služeb, poradkyně a certifikovaná integrativní koučka se zájmem o psychologii, grafologii a osobní rozvoj. Koučuje jednotlivce i týmy. Koučovací přístup využívá v každodenní manažerské práci. Dlouholeté zkušenosti z práce s lidmi jí dávají jasnou odpověď, že v člověku je síla a potenciál, jen je někdy potřeba je objevit a použít. Koučink je pro to vhodnou formou.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink pro profesní a osobní rozvoj
 • koučink pro harmonizaci osobního a profesního života
 • koučink individuální a skupinový

Motto

„Měj sílu měnit to, co změnit můžeš.

Měj klid přijímat to, co změnit nemůžeš.

A měj moudrost obojí od sebe odlišit.“

Mgr. Šárka Gřundělová

Mgr. Šárka Gřundělová

sarka.grundelova@gmail.com

Certifikovaný kouč a lektor. Věnuje se rozvoji lidského potenciálů prostřednictvím koučinku, mentorinku a tréninku, které doplňuje o prožitkové techniky NLP. Věří, že si člověk prostřednictvím koučování a svého rozvoje může zkvalitnit osobní i pracovní život.

Specializace

 • Koučování k šťastnějšímu pracovnímu i osobnímu životu
 • manažerský a výkonový koučink
 • týmový koučink
 • trénink a facilitace

Motto

„Kdo ví proč, dokáže jakékoliv jak.“
Friedrich Nitzsche

Bc. Vladimíra Salvetová

Bc. Vladimíra Salvetová

v.salvetova@gmail.com

Integrativní koučka a manažerka. Věnuje se individuálnímu koučování zejména s těmi, kteří chtějí najít vlastní cestu ke změně a udržení se na ní, nalézt životní rovnováhu, utřídit si myšlenky a překonat překážky. Jako vedoucí týmu neziskové organizace využívá koučovací techniky také k podpoře a rozvoji lidí v něm.

Specializace

 • koučování pro osobní a profesní rozvoj
 • koučovací techniky v manažerské praxi

Motto

„Nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je vytvořit si ji.“
Stephen Covey

Libor Vilím

člen konferenčního týmu

treninkvilim@gmail.com

Libor je trenér a kouč TRENINKVILIM. Pro různé klienty a různé potřeby čerpá z pěti certifikovaných výcviků: GROW, TASC, Inner Game, Coaching Constellations a Ego and Soul Coaching, které doplňuje o další koučovací přístupy: brief, result, masky a mindfulness. Díky koučování, prožitkům a pozornosti lidé „snadno“ objevují změny zevnitř ven a svobodně se rozhodují dle své vlastní pravdy.

Specializace

 • Sales koučink pro vedoucí
 • Trénink zážitkových trenérů
 • Koučovací kultura na pracovišti
 • Pozitivní a respektující komunikace
 • Koučování prodejních dovednosti

Motto

Škola hrou, JAK

Mgr. Monika Cyprichová

monikacyprichova13@gmail.com

Školská psychologička a integratívna koučka, využíva koučovacie techniky pri práci s mladými ľuďmi. Zaoberá sa šírením osvety o prínosoch koučingu. Svojim klientom pomáha nachádzať zmysel života a napĺňať ho pomocou odhaľovania a prehlbovania ich skrytého potenciálu. Využíva pritom integratívne prístupy s ohľadom na jedinečnosť každej ľudskej bytosti.

Špecializácia

 • life coaching
 • individuálny a skupinový koučing
 • koučovací prístup v pedagogickej praxi
 • kariérny koučing
 • harmonizácia osobného a pracovného života

 

Motto

„Cestu si nájdem, alebo spravím.“ Hannibal

Mgr. Pavlína Dostálová

Členka AIK

info@pavlinadostalova.cz

Integrativní koučka, lektorka. Věnuje se individuálnímu, párovému i týmovému rozvoji, pracuje jako koučka s vlastní praxí v Brně.

Specializace

 • manažerský koučink, především rozvoj tzv. soft skills
 • duševní hygiena
 • osobní rozvoj
 • plánování rodičovství

Moto

„Cílem našeho života je stát se šťastným.“
14: dalajláma, Tändzin Gjamccho

Kvalifikovaný systemický kouč, lektorka a trenérka měkkých manažerských dovedností (komunikace, obchod, vedení lidí), hodnotitelka na AC/DC. Práci s lidmi se věnuje již téměř 20 let, má zkušenosti s klienty jak z komerční, tak z nekomerční sféry i státní správy.

Specializace

 • systemický individuální koučink ve všech oblastech osobnostního i profesního rozvoje
 • koučování malých skupin

Motto

„Partnerství a respekt jsou základem zdravého mezilidského vztahu. Pomáhají na cestě k pochopení člověka jako bytosti jedinečné, neopakovatelné a svéprávné, schopné řídit svůj život a dosahovat svých cílů.“

Pavla Hanzelková

info@pavlinahanzelkova.cz

Bc. Lenka Chýlková

chylkova@newdimension.cz

Manažerka a koučka pro lidi, kteří jsou na začátku nových projektů a potřebují si vyjasnit celkový záměr, definovat cíle, zvolit řešení a nastavit akční plán v podobě jednotlivých kroků, které vedou k naplnění cílů.

Specializace

Manažerský a výkonový koučink

Koučink zaměřený na řešení

Motto:

„Co chceš, můžeš.“ Tomáš Baťa

Silvie Janáková

silvie.janakova@email.cz

Mgr. Petra Janková

info@petrajankova.cz

Pomáhám lidem, týmům, i firmám podívat se na jejich starosti s odstupem, ujasnit si priority, nastavit si vlastní cestu, na které se budou cítit dobře a zároveň je dovede k výsledkům. Jsem kouč, mentor, facilitátor, pomáhám lidem naučit se komunikovat s ostatními otevřeně a s respektem, vedu mastermindové skupiny, které lidem umožňují učit se a posouvat se díky sdílení a společnému přemýšlení. Jsem akreditovaným koučem EMCC na úrovni Senior Practitioner.

Více informací o mě najdete zde:

Linked-in profil

www.petrajankova.cz

Specializace

 • Koučování a mentoring zaměřené na strategické řízení firem
 • Koučink pro osobní i profesní rozvoj
 • Týmové koučování
 • Facilitace týmových workshopů
 • Nenásilná a otevřená komunikace

Motto

Když sebereme odvahu vykročit ze své komfortní zóny, pak se teprve mohou dít věci…

Mgr. Hana Kaniová

kaniova.hana@email.cz

Pracuje jako certifikovaná integrativní koučka, mentorka a lektorka. Svým klientům pomáhá k osobnímu a profesnímu růstu, rozvoji potenciálu a k naplnění  stanovených cílů. Koučuje v českém i anglickém jazyce a v koučování používá prožitkové aktivity a techniky NLP.

Specializace:

Osobní a profesní koučink

Transformační koučink

Individuální a týmový koučink

Motto:
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod

Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.

Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.

Členka konferenčního týmu

alena.kasparkova@tiscali.cz

Lektorka akademického psaní, koučka a překladatelka.

Zabývá se výukou psaní odborného textu, překladatelstvím a editací textu. Ve výuce využívá koučovací přístup, který vede k posílení zodpovědnosti za vlastní výsledky. Jako certifikovaná koučka pracuje s jednotlivci a malými skupinami na akademické půdě i mimo ni.

www.linkedin.com/in/alena-kasparkova-20827810b

Specializace

 • individuální a skupinový koučink
 • expertní koučink v oblasti akademického psaní/publikační činnosti

Motto

„If you cannot write well, you cannot think well; if you cannot think well, others will do your thinking for you.“
Oscar Wilde

Jan Katolický

jan@eschola.cz

Mgr. Petra Klapuchová Ph.D.

Mgr. Petra Klapuchová, Ph.D.

petraklapuchova@gmail.com

Petra je kouč a lektor s koučovacími a supervizními výcviky v češtině, angličtině, francouzštině. Ke klientům přistupuje diskrétně, podporuje je v koučovacím procesu, v sebekoučovacím a na řešení zaměřeném myšlení. Ráda aktivně naslouchá a je klientům užitečná při hledání jiných či zcela nových možností a řešení.

Velmi ráda spolupracuje s pozitivně naladěnými lidmi, kteří chtějí rozvíjet sebe i své schopnosti a jsou si vědomi odpovědnosti za svůj život.

S klienty milujícími adrenalin komunikuje v průběhu setkání i ve třech jazycích.

Je trpělivá a empatická, má ráda výzvy a výlety za hranice komfortní zóny.

Specializace

 • jazykový koučink
 • koučink pro osobní a profesní rozvoj
 • workshopy s koučinkovou tematikou v ČJ, AJ, FJ a ŠJ

Motto

„Ať si myslíte, že něco dokážete nebo že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“
Henry Ford

Mgr. Kateřina Lučan

katerina.lucan@gmail.com

Certifikovaná Erickson koučka (ECPC), absolventka The Art and Science ve Vancouver. Působí jako koučka osobnostního a profesního rozvoje, lektorka měkkých dovedností, environmentálních témat a rozvojových programů, a také jako projektová manažerka. Kromě koučinku využívá zážitkovou pedagogiku, reflektivní techniky, sebezkušenost, přístupy vědce i umělce. Její misí je poskytovat lidem osobní rozvoj, růst a zážitek z něj na globální úrovni, s multioborovým přesahem.

Specializace

 • transformační koučink
 • týmový koučink
 • kariérní koučink
 • koučink pro profesní a osobní rozvoj

Motto:

Změna je přirozeností všeho ve Vesmíru. Mahátma Gándhí prohlásil: „Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“

Ing. Ivana Mariánková

Ing. Ivana Mariánková

www.mariankova.cz

Akreditovaná integrativní koučka v oblasti osobního i profesního rozvoje, lektorka měkkých dovedností, environmentálních témat, genderové rovnosti, prožitkových akcí.

Specializace

 • koučink v oblasti osobního a firemního rozvoje

Motto

„Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, je třeba se neustále pohybovat vpřed.“
Albert Einstein

Bc. Martina Martušková

Bc. Martina Martušková

www.martuskova.cz

Certifikovaná koučka, terapeutka a lektorka. Při své práci využívá integrativní přístupy, techniky vizualizace. Pracuje s lidmi, kteří hledají rovnováhu v pracovním a osobním životě, rozhodli se pro životní změnu, plní si své cíle. Věří tomu, že i nejmenší změna může přinést obrovský úspěch.

Specializace

 • koučink pro osobní a profesní rozvoj
 • work – life balance koučink
 • výkonový a manažerský koučink
 • transformační koučink

Motto

„Největší šílenství je dělat věci pořád stejně znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“
Albert Einstein

Mgr. Petra Mařádková

psycholožka, koučka

petra.maradkova@seznam.cz

Psycholožka a akreditovaná integrativní koučka. Svým klientům nabízí možnost osobního rozvoje s důrazem na rovinu hodnot, identity a smyslu. Věnuje se především poradenství v oblasti dětské psychologie a mezilidských vztahů a také bilanční diagnostice a kariérovému koučování.

Specializace:

 • life-koučink
 •  kariérový koučink
 •  transformační koučink

Motto:

Náš život bude takový, jakýma očima se rozhodneme dívat.
Life is a point of view

Mgr. Iva Mládková

Mgr. Iva Mládková

Pedagog a integrativní kouč. Věnuje se osobnímu a skupinovému koučování dospělých i dětí, kteří mají odvahu udělat něco jinak a láká je dobrodružství poznávání sebe, svých talentů, skrytých rezerv a možností života. Napomáhá klientům nalézt vše, co si dovolí a objevené využít ve svůj prospěch.

https://www.facebook.com/dobrodruzstvi.sebepoznani/

Specializace

 • Osobní koučování
 • Koučování ve škole

Motto

„Každá odpověď, kterou kdy potřebuješ, leží v tvém vlastním tichu.“
Ian Tucker

Petr Mateřánka

Mgr. Ing. Petr Mateřánka

www.pmateranka.cz

Petr pomůže řešit situace, kdy klesá výkonnost, zhoršují se vztahy.
Jeho doménou je zavádění Leadershipu, týmové spolupráce a motivace do firemní praxe.
Od 2009 úspěšně realizoval více než 100 projektů. Odkoučováno má 450+ placených hodin.
Absolvoval mezinárodní výcvik Facilitace synergogických workshopů (Synergogy Group), výcvik Koučování podle mozku a Neuroleadership (Results Coaches) a je držitelem mezinárodní certifikace v Psychologii prodeje (Lux Business School).

Specializace

 • synergogický změnový poradce, facilitátor, certifikovaný kouč a specialista soft skills
 • manažerský a výkonový koučink (individuální, týmový)
 • výcvik budoucích koučů

Motto

„Otevřenost, důvěra, respekt a SKUTEČNÁ ZMĚNA.“

Mgr. Jana Mynářová, ICF ACC

Mgr. Jana Mynářová, ICF ACC

www.vsimavykoucink.cz

Koučka, psycholožka, lektorka a překladatelka. Absolvovala školení u Douga Silsbeeho v Severní Karolíně a v České Republice propaguje a rozvíjí nový koučinkový směr Všímavý koučink (Mindful Coaching).

Specializace

 • Všímavý koučink (Mindful Coaching): vystoupení z bludných kruhů, harmonizace pracovního a osobního života, posílení sebevědomí a pozitivního přístupu k sobě i druhým.
 • Rozvoj manažerských dovedností při změně pracovní pozice – motivace lidí v týmu, porozumění potřebám podřízených, zvládání požadavků nadřízených.

Motto

Ptá se žák Mistra: „Jak to děláš, že Tě nikdy nic nerozhodí?“

„Ale to víš, že rozhodí! Jen se umím v mžiku zase srovnat.“

PhDr. Sylvie Navarová

PhDr. Sylvie Navarová

www.smrov.cz

Certifikovaná koučka a supervizorka, autorka a lektorka prvního akreditovaného výcviku v koučování v ČR Integrativní kouč, která umí využít přístupy v koučování dle typu klienta k jeho prospěchu. Vede semináře v oblasti kariérového koučování, stress managementu. Podílí se na tvorbě pomůcek pro kouče – Karty STAVY, OBRAZY atd. Je majitelkou vzdělávací společnosti Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink osobního a profesního rozvoje
 • kariérový koučink
 • koučování a rozvoj týmů

 

Motto

„Všechna řešení nosíme v sobě.“

Milada Otevřelová

členka konferenčního týmu

milada@miladaotevrelova.cz

Certifikovaná koučka – Academy of Coaching Excellence. Pomáhá druhým najít svou cestu a odvahu se po ní vydat. Pracuje zejména ve firemním prostředí s lidmi na manažerských i nemanažerských pozicích. Baví ji sledovat, jak jsou jednotlivé oblasti života propojeny – i nepracovní téma může mít zásadní dopad na pracovní život. Ráda využívá zážitkové techniky koučování, fascinuje ji, jak si i v méně racionálních postupech každý najde svou cestu.

Specializace

 • koučování pro osobní i profesní rozvoj
 • Work-life balance

 

Motto:

„Mluvení o problémech přináší problémy, mluvení o řešení přináší řešení“ – Steve de Shazer

Mgr. Marie Pařenicová

Mgr. Marie Pařenicová

Kouč pod supervizí AIK

Techniky koučování používá Marie ve své dlouholeté pedagogické praxi jako výchovný poradce pro volbu povolání, při řešení výchovných problémů jako metodik prevence rizikových forem chování žáků, v personálních záležitostech se zaměstnanci jako vedoucí pracovník, při osobních kontaktech s rodiči svých žáků jako člověk, který je provází nelehkým obdobím dospívání jejich dětí.

Specializace

 • koučink ve školách

Motto

„Každý člověk je autorem příběhu svého života. Život je krásná kniha pro toho, kdo v ní umí číst.“

Simona Rykalová

členka AIK

simonarykalova@seznam.cz

 

 • koučink pro osobní a profesní rozvoj s využitím integrativního přístupu
 • lektorování měkkých dovedností (osobní, sociální a metodické kompetence)

Specializace:

„Člověk je schopen představit si svou budoucnost,“ říká Henry J. Kaiser.

V duchu těchto slov spolupracuji se svými klienty a doprovázím je na cestě k pozitivnímu využití tvůrčí představivosti. 

 

Motto

„Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.“ Albert Einstein

 

Bc. Hana Slámová

koučka, mentorka, manažerka

ha.slamova@gmail.com

Koučka, mentorka, manažerka. Věnuji se internímu i externímu koučinku jednotlivců i týmů. Přidanou hodnotu interního koučinku vnímám v tom, že ať se řeší jakékoliv téma, má to vždy i pozitivní dopad na pracovní výkon (když je vám fajn tak se vám i lépe pracuje). Zaměřuji se na osobní koučink i koučink zvyšující pracovní výkon. Rezonuji s myšlenkou koučinku: Potenciál=výkon-interference.

Specializace

 • Koučink pro osobní rozvoj
 • Manažerský a výkonový koučink
 • Týmový koučink
 • Školení moderních technik timemanagementu

Motto

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš co rozbalíš.“

 

Mgr. Petra Svobodníková

petra.svobodnik@icloud.com

Od roku 2002 pracuje jako HR manažer a svou praxi od roku 2015 kombinuje s integrativním koučinkem. Její životní zkušenosti ovlivňuje rodina a výchova tří dětí. Jejími klienty jsou často manažeři ve výkonných funkcích, se kterými se zaměřuje na efektivitu osobního růstu a poznání a rozvoj silných stránek. V oblasti životního koučinku s klienty pracuje na využití osobních hodnot a poznání sebe sama, pro rozhodnutí a získání sebedůvěry k činům.

Specializace

 • Integrativní koučink v českém a anglickém jazyce
 • Rozvoj osobnosti, poznání sebe sama
 • Poradenství v oblasti vedení lidí

Motto

Věřím v partnerský přístup, respektuji individualitu a důvěru. Výsledky mé práce s klienty je vize, přínos, smysl a jednání vedoucí k pozitivní změně.

Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.

Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.

svobodda@email.cz

Integrativní koučka a mentorka kariérového a mentálního rozvoje jednotlivců a týmů na akademické půdě, v tělovýchově a sportu, lektorka měkkých dovedností pro začínající podnikatele.

http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie-a-verejne-spravy/clenove-evs

https://sokolkarvina.cz/svobodova.html

Specializace

 • kariérní koučink pro vysokoškoláky
 • koučink/mentoring pro začínající podnikatele
 • mentální koučink/mentoring pro sportovce

Motto

„Jediný způsob, jak dělat dobře svou práci, je milovat to, co děláš!“
Steve Jobs

Mgr. Zlatuše Strnadlová

Mgr. Zlatuše Strnadlová

strnadlova@newdimension.cz

Lektorka, integrovaný kouč, projektová manažerka.

Lektorská činnost v německém a českém jazyce se zaměřením na komunikační techniky, prezentační dovednosti, time management, týmová spolupráce.

Návrh a realizace vzdělávacích celků v německém a českém jazyce.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink multikulturálních týmů
 • koučink individuální i skupinový
 • vývoj, realizace a výstupy z rozvojových center

Motto

„Tady a teď.“

Ing. Dagmar Urbancová

Ing. Dagmar Urbancová

www.myslenibezhranic.cz

Integrativní koučka, manažerka a lektorka. Věnuje se individuálnímu koučování zejména ve firemním prostředí při rozvoji osobních i profesních kvalit manažerů. Vede vlastní komunikační dílnu pro kohokoli, kdo má zájem se rozvíjet, hledat životní cesty a řešení, pracovat na sobě. Koučovací techniky jsou pro ni výbornou technikou pro kariérový rozvoj studentů, kterému věnuje část svého srdce.

Specializace

 • manažerský koučink
 • koučování pro osobní a profesní rozvoj
 • lektorská činnost

Motto

„Život je určen k radosti, právě teď a tady.“

Mgr. Ing. Eliška Vondráčková

info@eliskavondrackova.cz

Certifikovaná integrativní koučka, lektorka a manažerka. Jako vedoucí týmu pracovníků v organizaci poskytující sociální služby využívá koučovací techniky při rozvoji jednotlivých pracovníků i celých pracovních týmů. Zaměřuje se na využití koučinku při individuální i skupinové práci s rodiči od nejmenších dětí až pod dospívající a na individuální i týmový koučink pracovníků NNO.

Specializace:

 • Koučink pro osobní rozvoj
 • Koučink pro podporu rodičovských kompetencí
 • Manažerský koučink v prostředí NNO
 • Týmový koučink

Motto

“Jediné chování, které mohu změnit, je mé vlastní.”

Helena Vrzalová

helenav@email.cz

Mgr. Adam Wojtovič, ICF ACC

Mgr. Adam Wojtovič, ICF ACC

www.eschola.cz

Profesionální kouč s mezinárodní certifikací ICF ACC. Koučovací výcvik absolvoval u společnosti Results Coaching Systems, která se specializuje především na neuroleadership a koučování podle mozku (brain based coaching). Je spolumajitelem vzdělávací agentury, ve které působí jako lektor koučovacích výcviků a kurzů zaměřených na komunikační a manažerské dovednosti.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • transformační koučink
 • life-koučink
 • work-life balance

Motto

„Naše myšlenky jsou jako naše děti, žádné nejsou tak úžasné, jako ty vlastní.“
čínské přísloví