Konference

Připravujeme 6. konferenci Koučink v praxi – Koučování bez hranic.

Sledujte webové stránky konference a FB.