Profily členů

Seznam koučů obsahuje kouče různých koučovacích směrů a specializací, za jejichž kvalitní služby Asociace ručí. Prošli náročným přijímacím procesem. (Řazení jednotlivých členů: vedení asociace, poté abecedně.)

Mgr. Iveta Štvartáková

Mgr. Iveta Štvartáková

Ředitelka AIK

stvartakova@newdimension.cz

Je certifikovaným koučem pro lidi, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí odhalit svůj potenciál a nasměrovat jeho využití k plnění svých cílů. Využívá prvků výkonového, systemického, solution a všímavého koučinku. Zaměřuje se na prožitkové formy vzdělávání dospělých, assessment centra, trénink interních lektorů, koučů a mentorů.

Využívá principy práce s kapacitou mozku dle Neuro lingvistického programování.

Pomáhá svým klientům dívat se na sebe a svět očima nové dimenze.

Specializace

 • neuro-lingvistické programování
 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink   individuální i skupinový
 • prožitková assessment a development centra

Moto

„Snaž se vyjádřit svou individuální kreativitu, buď správcem své energie, pozoruj, aniž bys soudil.“
učení australských domorodců

Mgr. Radka Šušková

Mgr. Radka Šušková

Členka rady AIK, vedoucí konferenčního týmu

newdimension.cz

Pracuje jako kouč od roku 2004. Má za sebou 22 let manažerské praxe, ve které využívá koučovací techniky a vede lidi rozvojem jejich vlastního potenciálu. Pracuje koučovacím způsobem s manažerskými týmy, a to v češtině i angličtině. Absolvovala výcvik International Integrative Coach – modul Odborná angličtina pro kouče a Mindful Coaching. Je spolumajitelkou společnosti New Dimension, s.r.o., zaměřující se na rozvoj lidí a manažerské poradenství ve firmách a institucích. Ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje vede sekci vzdělávání, která propojuje aktivity firem a podnikatelů se školami a veřejnou správou.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink kooperujících týmů
 • koučovací techniky v manažerské praxi
 • life-work balance koučink
 • kariérový koučink

Motto

„Svět ustoupí každému, kdo ví, kam jde.“

Mgr. Darina Daňková

Mgr. Darina Daňková

Členka rady AIK, členka konferenčního týmu

darina.dankova@email.cz

Ředitelka organizace působící v oblasti kultury a služeb, poradkyně a certifikovaná integrativní koučka se zájmem o psychologii, grafologii a osobní rozvoj. Koučuje jednotlivce i týmy. Koučovací přístup využívá v každodenní manažerské práci. Dlouholeté zkušenosti z práce s lidmi jí dávají jasnou odpověď, že v člověku je síla a potenciál, jen je někdy potřeba je objevit a použít. Koučink je pro to vhodnou formou.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink pro profesní a osobní rozvoj
 • koučink pro harmonizaci osobního a profesního života
 • koučink individuální a skupinový

Motto

„Měj sílu měnit to, co změnit můžeš.

Měj klid přijímat to, co změnit nemůžeš.

A měj moudrost obojí od sebe odlišit.“

Mgr. Šárka Gřundělová

Mgr. Šárka Gřundělová

Členka rady AIK, členka konferenčního týmu

sarka.grundelova@gmail.com

Certifikovaný kouč a lektor. Věnuje se rozvoji lidského potenciálů prostřednictvím koučinku, mentorinku a tréninku, které doplňuje o prožitkové techniky NLP. Věří, že si člověk prostřednictvím koučování a svého rozvoje může zkvalitnit osobní i pracovní život.

Specializace

 • Koučování k šťastnějšímu pracovnímu i osobnímu životu
 • manažerský a výkonový koučink
 • týmový koučink
 • trénink a facilitace

Motto

„Kdo ví proč, dokáže jakékoliv jak.“
Friedrich Nitzsche

Bc. Vladimíra Salvetová

Bc. Vladimíra Salvetová

Členka rady AIK

v.salvetova@gmail.com

Integrativní koučka a manažerka. Věnuje se individuálnímu koučování zejména s těmi, kteří chtějí najít vlastní cestu ke změně a udržení se na ní, nalézt životní rovnováhu, utřídit si myšlenky a překonat překážky. Jako vedoucí týmu neziskové organizace využívá koučovací techniky také k podpoře a rozvoji lidí v něm.

Specializace

 • koučování pro osobní a profesní rozvoj
 • koučovací techniky v manažerské praxi

Motto

„Nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je vytvořit si ji.“
Stephen Covey

Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.

Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.

Členka konferenčního týmu

alena.kasparkova@tiscali.cz

Lektorka akademického psaní, koučka a překladatelka.

Zabývá se výukou psaní odborného textu, překladatelstvím a editací textu. Ve výuce využívá koučovací přístup, který vede k posílení zodpovědnosti za vlastní výsledky. Jako certifikovaná koučka pracuje s jednotlivci a malými skupinami na akademické půdě i mimo ni.

www.linkedin.com/in/alena-kasparkova-20827810b

Specializace

 • individuální a skupinový koučink
 • expertní koučink v oblasti akademického psaní/publikační činnosti

Motto

„If you cannot write well, you cannot think well; if you cannot think well, others will do your thinking for you.“
Oscar Wilde

Ing. Lenka Fasterová

Ing. Lenka Fasterová

www.lenkafasterova.cz

Kvalifikovaný systemický kouč, lektorka a trenérka měkkých manažerských dovedností (komunikace, obchod, vedení lidí), hodnotitelka na AC/DC. Práci s lidmi se věnuje již téměř 20 let, má zkušenosti s klienty jak z komerční, tak z nekomerční sféry i státní správy.

Specializace

 • systemický individuální koučink ve všech oblastech osobnostního i profesního rozvoje
 • koučování malých skupin

Motto

„Partnerství a respekt jsou základem zdravého mezilidského vztahu. Pomáhají na cestě k pochopení člověka jako bytosti jedinečné, neopakovatelné a svéprávné, schopné řídit svůj život a dosahovat svých cílů.“

Mgr. Petra Klapuchová Ph.D.

Mgr. Petra Klapuchová, Ph.D.

petraklapuchova@gmail.com

Petra je kouč a lektor s koučovacími a supervizními výcviky v češtině, angličtině, francouzštině. Ke klientům přistupuje diskrétně, podporuje je v koučovacím procesu, v sebekoučovacím a na řešení zaměřeném myšlení. Ráda aktivně naslouchá a je klientům užitečná při hledání jiných či zcela nových možností a řešení.

Velmi ráda spolupracuje s pozitivně naladěnými lidmi, kteří chtějí rozvíjet sebe i své schopnosti a jsou si vědomi odpovědnosti za svůj život.

S klienty milujícími adrenalin komunikuje v průběhu setkání i ve třech jazycích.

Je trpělivá a empatická, má ráda výzvy a výlety za hranice komfortní zóny.

Specializace

 • jazykový koučink
 • koučink pro osobní a profesní rozvoj
 • workshopy s koučinkovou tematikou v ČJ, AJ, FJ a ŠJ

Motto

„Ať si myslíte, že něco dokážete nebo že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“
Henry Ford

Ing. Soňa Macíčková

Ing. Soňa Macíčková

www.smrov.cz

Certifikovaný systemický kouč. Vede individuální rozhovory pro profesní a osobní rozvoj.

Specializace

 • systemické koučování
 • kariérový koučink, vedení a motivace zaměstnanců
 • koučink pro osobní rozvoj

Motto

„Pozitivní myšlení nás vede k cíli.“

Ing. Ivana Mariánková

Ing. Ivana Mariánková

www.mariankova.cz

Akreditovaná integrativní koučka v oblasti osobního i profesního rozvoje, lektorka měkkých dovedností, environmentálních témat, genderové rovnosti, prožitkových akcí.

Specializace

 • koučink v oblasti osobního a firemního rozvoje

Motto

„Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, je třeba se neustále pohybovat vpřed.“
Albert Einstein

Bc. Martina Martušková

Bc. Martina Martušková

www.martuskova.cz

Certifikovaná koučka, terapeutka a lektorka. Při své práci využívá integrativní přístupy, techniky vizualizace. Pracuje s lidmi, kteří hledají rovnováhu v pracovním a osobním životě, rozhodli se pro životní změnu, plní si své cíle. Věří tomu, že i nejmenší změna může přinést obrovský úspěch.

Specializace

 • koučink pro osobní a profesní rozvoj
 • work – life balance koučink
 • výkonový a manažerský koučink
 • transformační koučink

Motto

„Největší šílenství je dělat věci pořád stejně znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“
Albert Einstein

Mgr. Petra Mařádková

psycholožka, koučka

maradkova.petra@seznam.cz

Psycholožka a akreditovaná integrativní koučka. Svým klientům nabízí možnost osobního rozvoje s důrazem na rovinu hodnot, identity a smyslu. Věnuje se především poradenství v oblasti dětské psychologie a mezilidských vztahů a také bilanční diagnostice a kariérovému koučování.

Specializace:

 • life-koučink
 •  kariérový koučink
 •  transformační koučink

Motto:

Náš život bude takový, jakýma očima se rozhodneme dívat.
Life is a point of view

Mgr. Iva Mládková

Mgr. Iva Mládková

Pedagog a integrativní kouč. Věnuje se osobnímu koučování dospělých i dětí, kteří hledají cesty, jak udělat něco jinak, a hledají možnost aktivně se zapojit do svého života. Napomáhá klientům nalézt vše, co potřebují rozvinout a využít ve svůj prospěch a rozvoj.

https://www.facebook.com/provedu.vas.nemoci/

Specializace

 • Osobní koučování
 • Koučování ve škole

Motto

„Každá odpověď, kterou kdy potřebuješ, leží v tvém vlastním tichu.“
Ian Tucker

Petr Mateřánka

Mgr. Ing. Petr Mateřánka

www.pmateranka.cz

Petr pomůže řešit situace, kdy klesá výkonnost, zhoršují se vztahy.
Jeho doménou je zavádění Leadershipu, týmové spolupráce a motivace do firemní praxe.
Od 2009 úspěšně realizoval více než 100 projektů. Odkoučováno má 450+ placených hodin.
Absolvoval mezinárodní výcvik Facilitace synergogických workshopů (Synergogy Group), výcvik Koučování podle mozku a Neuroleadership (Results Coaches) a je držitelem mezinárodní certifikace v Psychologii prodeje (Lux Business School).

Specializace

 • synergogický změnový poradce, facilitátor, certifikovaný kouč a specialista soft skills
 • manažerský a výkonový koučink (individuální, týmový)
 • výcvik budoucích koučů

Motto

„Otevřenost, důvěra, respekt a SKUTEČNÁ ZMĚNA.“

Mgr. Jana Mynářová, ICF ACC

Mgr. Jana Mynářová, ICF ACC

www.vsimavykoucink.cz

Koučka, psycholožka, lektorka a překladatelka. Absolvovala školení u Douga Silsbeeho v Severní Karolíně a v České Republice propaguje a rozvíjí nový koučinkový směr Všímavý koučink (Mindful Coaching).

Specializace

 • Všímavý koučink (Mindful Coaching): vystoupení z bludných kruhů, harmonizace pracovního a osobního života, posílení sebevědomí a pozitivního přístupu k sobě i druhým.
 • Rozvoj manažerských dovedností při změně pracovní pozice – motivace lidí v týmu, porozumění potřebám podřízených, zvládání požadavků nadřízených.

Motto

Ptá se žák Mistra: „Jak to děláš, že Tě nikdy nic nerozhodí?“

„Ale to víš, že rozhodí! Jen se umím v mžiku zase srovnat.“

PhDr. Sylvie Navarová

PhDr. Sylvie Navarová

www.smrov.cz

Certifikovaná koučka a supervizorka, autorka a lektorka prvního akreditovaného výcviku v koučování v ČR Integrativní kouč, která umí využít přístupy v koučování dle typu klienta k jeho prospěchu. Vede semináře v oblasti kariérového koučování, stress managementu. Podílí se na tvorbě pomůcek pro kouče – Karty STAVY, OBRAZY atd. Je majitelkou vzdělávací společnosti Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink osobního a profesního rozvoje
 • kariérový koučink
 • koučování a rozvoj týmů

 

Motto

„Všechna řešení nosíme v sobě.“

Mgr. Marie Pařenicová

Mgr. Marie Pařenicová

Kouč pod supervizí AIK

Techniky koučování používá Marie ve své dlouholeté pedagogické praxi jako výchovný poradce pro volbu povolání, při řešení výchovných problémů jako metodik prevence rizikových forem chování žáků, v personálních záležitostech se zaměstnanci jako vedoucí pracovník, při osobních kontaktech s rodiči svých žáků jako člověk, který je provází nelehkým obdobím dospívání jejich dětí.

Specializace

 • koučink ve školách

Motto

„Každý člověk je autorem příběhu svého života. Život je krásná kniha pro toho, kdo v ní umí číst.“

Simona Rykalová

členka AIK

simonarykalova@seznam.cz

 

 • koučink pro osobní a profesní rozvoj s využitím integrativního přístupu
 • lektorování měkkých dovedností (osobní, sociální a metodické kompetence)

Specializace:

„Člověk je schopen představit si svou budoucnost,“ říká Henry J. Kaiser.

V duchu těchto slov spolupracuji se svými klienty a doprovázím je na cestě k pozitivnímu využití tvůrčí představivosti. 

 

Motto

„Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.“ Albert Einstein

 

Bc. Hana Slámová

koučka, mentorka, manažerka

ha.slamova@gmail.com

Koučka, mentorka, manažerka. Věnuji se internímu i externímu koučinku jednotlivců i týmů. Přidanou hodnotu interního koučinku vnímám v tom, že ať se řeší jakékoliv téma, má to vždy i pozitivní dopad na pracovní výkon (když je vám fajn tak se vám i lépe pracuje). Zaměřuji se na osobní koučink i koučink zvyšující pracovní výkon. Rezonuji s myšlenkou koučinku: Potenciál=výkon-interference.

Specializace

 • Koučink pro osobní rozvoj
 • Manažerský a výkonový koučink
 • Týmový koučink
 • Školení moderních technik timemanagementu

Motto

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš co rozbalíš.“

 

Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.

Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.

svobodda@email.cz

Integrativní koučka a mentorka kariérového a mentálního rozvoje jednotlivců a týmů na akademické půdě, v tělovýchově a sportu, lektorka měkkých dovedností pro začínající podnikatele.

http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie-a-verejne-spravy/clenove-evs

https://sokolkarvina.cz/svobodova.html

Specializace

 • kariérní koučink pro vysokoškoláky
 • koučink/mentoring pro začínající podnikatele
 • mentální koučink/mentoring pro sportovce

Motto

„Jediný způsob, jak dělat dobře svou práci, je milovat to, co děláš!“
Steve Jobs

Mgr. Zlatuše Strnadlová

Mgr. Zlatuše Strnadlová

strnadlova@newdimension.cz

Lektorka, integrovaný kouč, projektová manažerka.

Lektorská činnost v německém a českém jazyce se zaměřením na komunikační techniky, prezentační dovednosti, time management, týmová spolupráce.

Návrh a realizace vzdělávacích celků v německém a českém jazyce.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • koučink multikulturálních týmů
 • koučink individuální i skupinový
 • vývoj, realizace a výstupy z rozvojových center

Motto

„Tady a teď.“

Ing. Šárka Tomisová

Ing. Šárka Tomisová

www.lektorpro.cz

Certifikovaný systemický kouč. Lektor – kouč – poradce. Zaměřuje se na osobní rozvoj, který považuje za základ změny.

Specializace

 • systemický koučink k rozvoji osobnosti
 • kariérový koučink a profesní rozvoj
 • koučink ve firmách – individuální i skupinový

Motto

„Litujme jen těch věcí, které jsme neudělali.“

Mgr. Lucie Uhlíková

Mgr. Lucie Uhlíková

metodikbrno@seznam.cz

Jsem integrativní kouč s oblastní působností v Brně. Předmětem mého zájmu je využití koučinku v rámci procesu resocializace u mladistvých osob, jenž se dostaly do konfliktu se zákonem. Koučovacími metodami motivuji tyto jedince a jejich rodiny k přijímání odpovědnosti za své jednání a k urovnání mezilidských vztahů.

Jako metodický koordinátor preventivních programů dále využívám koučinku v rámci podpory a rozvoje lidských zdrojů.

Specializace

 • Resocializační koučink
 • Koučování a sebekoučování pomocí karet
 • Koučování pro osobní a profesní růst

Motto

„Cíl je sen s přesným datem.“

Ing. Dagmar Urbancová

Ing. Dagmar Urbancová

www.myslenibezhranic.cz

Lektorka měkkých manažerských dovedností (komunikace, personalistika, vedení lidí), trenérka týmů v prožitkovém vzdělávání. Více než 25 let se věnuje práci s lidmi – se studenty středních a vysokých škol, s pracujícími z komerční, nekomerční i státní sféry, s nezaměstnanými.

Specializace

 • manažerský koučink
 • koučování pro osobní a profesní rozvoj
 • lektorská činnost

Motto

„Život je určen k radosti, právě teď a tady.“

Mgr. Adam Wojtovič, ICF ACC

Mgr. Adam Wojtovič, ICF ACC

www.eschola.cz

Profesionální kouč s mezinárodní certifikací ICF ACC. Koučovací výcvik absolvoval u společnosti Results Coaching Systems, která se specializuje především na neuroleadership a koučování podle mozku (brain based coaching). Je spolumajitelem vzdělávací agentury, ve které působí jako lektor koučovacích výcviků a kurzů zaměřených na komunikační a manažerské dovednosti.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • transformační koučink
 • life-koučink
 • work-life balance

Motto

„Naše myšlenky jsou jako naše děti, žádné nejsou tak úžasné, jako ty vlastní.“
čínské přísloví

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., ICF PCC

Mgr. Jana Zouharová, Ph.D., ICF

www.koucinkprovas.cz

Erickson Certified Professional Coach (ECPC), profesionální certifikovaný kouč s výcvikem u Erickson College Int. V letech 2013 – 2016 také držitelka certifikace ICF na úrovni PCC. Koučinku se intenzivně věnuje několik let, za sebou má více jak 1200 odkoučovaných hodin. Je spoluautorkou akreditovaného výcvikového programu Integrativní kouč. Věří v potenciál svých klientů, které doprovází na cestě k úspěchu a za splněním jejich cílů.

Specializace

 • manažerský a výkonový koučink
 • tranformační koučink
 • life koučink

Motto

„Nezáleží tolik na tom, co vás potká, ale na tom, co s tím uděláte.“
J. Canfield